Meer over Uniqa

Uniqa; een onderneming die gebouwd is op de expertise van vakmensen.  

Onze gemene deler? Het geloof in de  Sustainable Development Goals (SDG’s); zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

De intensieve samenwerking met Uniqa Moldavië maakt onlosmakelijk onderdeel uit van onze visie op duurzaam bouwen. De elementen worden in Moldavië geproduceerd tegen een eerlijke prijs; op deze manier leveren we bewust een bijdrage aan de toekomst en ontwikkeling van lokale werknemers.

Wij vinden dat economische groei pas duurzaam is wanneer kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en wanneer winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

Binnen de woningbouw is er -vanuit het milieuaspect-  steeds meer aandacht voor het gebruik van hout. Het hout dat gebruikt wordt is vooral HSB (21%) en CLT (full hout). Dit drukt enorm op de beschikbare capaciteit. Het Uniqa Prefab concept bevat slechts 7% hout;  aanzienlijk minder dan de andere concepten.

Los van het duurzaamheidsvraagstuk zijn we van mening dat de bouw sowieso voor een flinke uitdaging staat. Het tekort aan woning vraagt om innovatieve concepten. Uniqa Prefab biedt een oplossing. En niet zomaar één! Ons concept staat voor een snelle bouwtijd, optimale ontwerp- en uitvoeringsvrijheden en, zeker niet onbelangrijk – een voordelig en zeer concurrerend kostenplaatje! 

Uniqa;

een onderneming gebouwd op de expertise van vakmensen